Quản lý hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach

Chào mừng bạn (hành khách hoặc bạn) ghé thăm sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach (bao gồm website Datvexekhach.vn và ứng dụng di động Datvexekhach). Sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach của chúng tôi  (Datvexekhach hoặc chúng tôi) – thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Datvexekhach – là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu liên quan đến mua bán vé xe khách trực tuyến, nhằm hỗ trợ tối đa cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đi lại, các hãng xe có nhu cầu bán vé xe và dịch vụ vận chuyển hành khách qua hệ thống trực tuyến.

Bằng việc truy cập, xem, sử dụng và/hoặc bằng việc đặt vé xe khách qua Datvexekhach, bạn xác nhận đồng ý và đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Datvexekhach và các Điều khoản sử dụng, các chính sách, hướng dẫn khác của chúng tôi, mà bạn có thể thấy trên khắp sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách Bảo mật, Chính sách hủy vé, Chính sách hoàn tiền, Hướng dẫn thanh toán, Cơ chế giải quyết tranh chấp v.v… Các điều khoản đưa ra dưới đây nếu không chấp thuận, xin vui lòng ngưng việc sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử ngay lập tức.

Lưu ý: Chỗ ngồi không đặt được trên Datvexekhach không đồng nghĩa là chỗ đó đã được bán. Nhà xe có thể muốn giữ chỗ đó để xử lý trường hợp đặc biệt, hoặc không mở bán trên Sàn, hoặc vì các lý do khác phụ thuộc vào nghiệp vụ nhà xe.

Các thuật ngữ sử dụng tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach và các dịch vụ mà Datvexekhach cung cấp

Các thuật ngữ 

Biểu phí: là các loại phí thuế theo quy định của Hãng vận tải và Nhà chức trách.

Tuyến đường: Được xác định bởi hành trình điểm đi, điểm đến đối với xe tuyến cố định và nơi đi, nơi đến của xe hợp đồng và xe du lịch.

Bến xe ô tô khách: là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách.

Điểm dừng: là điểm dừng theo lịch trong hành trình của hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.

Điều kiện bất khả kháng: Là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên bao gồm, nhưng không giới hạn đến động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều kiện vận chuyển: là các yêu cầu, nội dung của hãng xe và Datvexekhach thông báo đến hành khách liên quan đến các dịch vụ vận chuyển, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vé/phiếu xác nhận hành trình và/hoặc trên website, ứng dụng và/hoặc trong điều khoản sử dụng đã được phê duyệt và/hoặc các hình thức công bố khác.

Điều khoản sử dụng: là các điều khoản được ghi trên Vé giấy hoặc vé điện tử (Tờ hành trình/phiếu thu hoặc tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Quy chế hoạt động này và các thông báo khác.

Vé: là vé giấy do hãng vận chuyển cung cấp, vé điện tử, hoặc xác nhận hành trình do Datvexekhach hoặc đại diện ủy quyền của Datvexekhach cung cấp cho hành khách, trong đó có tên hành khách, mã đơn hàng, thông tin hành trình và các thông báo khác cho hành trình, được Datvexekhach hoặc đại diện ủy quyền của Datvexekhach gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi sử dụng dịch vụ. Vé ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định. Trong trường hợp hãng vận chuyển cung cấp dịch vụ xe hợp đồng hoặc xe du lịch cho hành khách, vé được hiểu là phiếu xác nhận hành trình.

Giá cước: là giá, phụ thu của giá được các hãng xe công bố và/hoặc các điều kiện vận chuyển liên quan.

Hãng vận chuyển: bao gồm xe chạy tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng.

Hành khách: là bất kỳ người nào sử dụng dịch vụ tại Datvexekhach.

Hợp đồng vận chuyển: là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và hành khách trong việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của hành khách được thể hiện bằng vé hoặc hình thức khác có giá trị tương đương với vé.

Đặt chỗ: ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định, và được hiểu là đặt tour khách lẻ với xe du lịch, và được hiểu là thuê xe đối với xe hợp đồng.

1. Vé

Vé là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển hành khách và Hãng vận chuyển.

Vé chỉ có giá trị đối với hành khách có tên và hành trình được ghi rõ trong vé.

Hãng vận tải chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hành khách có tên trên vé.

Vé chỉ có thể được chuyển nhượng, đổi, hoàn, hủy vé theo quy định của điều khoản sử dụng, điều kiện vé và biểu phí ban hành trong từng thời kỳ.

2. Giá vé/Cước vận chuyển

Giá cước là giá do Hãng vận tải công bố vào từng thời điểm mua vé.

Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí; phụ thu áp dụng cho hành khách được quy định bởi Nhà chức trách hoặc tổ chức có thẩm quyền, hoặc Datvexekhach hoặc các Hãng vận chuyển. Tại thời điểm mua vé hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước.

Datvexekhach có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và Hãng vận tải có quyền từ chối vận chuyển hành khách và hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ.

Giá cước, thuế, phí và lệ phí; phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên hệ thống do Datvexekhach công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Điểm dừng

Điểm dừng có thể được chấp nhận nếu phù hợp với yêu cầu của Nhà chức trách và quy định của Hãng vận chuyển.

Điểm dừng phải được thu xếp trước với hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.

4. Đặt chỗ

Đặt giữ chỗ: Được thực hiện trên hệ thống thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc Phòng vé hoặc Đại lý hoặc Tổng đài, sau đó hành khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.

Xác nhận đặt chỗ: Được thực hiện sau khi hành khách hoàn tất việc thanh toán trên hệ thống. Hành khách sẽ được cấp Vé với mã số đặt chỗ được xác nhận.

Trong một số trường hợp, việc mua vé có xác định thời gian cần thanh toán trước giờ khởi hành, hành khách phải hoàn thành việc thanh toán thì hành khách mới được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ.

Thay đổi đặt giữ chỗ bao gồm thay đổi tên hành khách, hành trình, thời gian khởi hành, được quy định như sau:

Quý khách phải thanh toán các khoản phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) do việc thay đổi vé của quý khách.

Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo Biểu phí của Datvexekhach công bố từng thời kỳ và chênh lệch Giá cước vận chuyển (nếu có). Datvexekhach sẽ cập nhật lại thông tin thay đổi vào vé của hành khách.

Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi Datvexekhach xác nhận đặt chỗ thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị vé không được thanh toán đầy đủ thì Datvexekhach có quyền hủy đặt chỗ.

Thông tin cá nhân: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của hành khách được chuyển cho Datvexekhach vì mục đích sử dụng dịch vụ do Datvexekhach cung cấp. Vì mục đích trên, hành khách đồng ý cho phép Datvexekhach lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới hãng vận chuyển, các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

Datvexekhach có thể sử dụng các thông tin cá nhân được hành khách cung cấp mà Datvexekhach có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của hành khách và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng để phục vụ cho mục đích:

 • Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;
 • Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
 • Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên;
 • Quan hệ khách hàng;
 • Tiếp thị trực tiếp và điều tra thị trường;

Chỗ ngồi: Đã được quy định trong vé của hành khách. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi lên xe, tuy nhiên hãng xe có quyền đổi chỗ của quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi hành khách đã lên xe. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của hành khách hoặc lý do an toàn.

Nguyên tắc hoạt động của Datvexekhach

Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Datvexekhach phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Mã xác nhận đặt chỗ: Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua hợp đồng mua bán là mã xác nhận đặt chỗ, do Datvexekhach cung cấp cho hành khách mua vé qua hệ thống của Datvexekhach bao gồm ít nhất những thông tin sau: mã vé, số ghế. Mã xác nhận đặt chỗ không có giá trị như một hóa đơn giá trị gia tăng. Mã xác nhận đặt chỗ có thể ở dạng cứng do khách hàng in ra hoặc tin nhắn SMS hoặc email gửi từ Datvexekhach, không trái với quy định của pháp luật.

Dịch vụ vận chuyển hành khách tham gia giao dịch tại Datvexekhach phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khi các thành viên và/hoặc đối tác truy cập vào website Datvexekhach để mua dịch vụ thì mặc định rằng các thành viên và/hoặc đối tác đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Datvexekhach.

Datvexekhach không sở hữu và/hoặc vận hành trực tiếp các dịch vụ xe khách. Hành khách có thể đặt vé xe khách trực tuyến từ bất cứ đâu có kết nối internet bằng cách lựa chọn hãng xe, thời gian khởi hành và giá cả, và có toàn quyền lựa chọn và sử dụng dịch vụ của các hãng xe trên Datvexekhach.

Nội dung văn bản này, cùng với các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế theo thời gian, tạo thành một phần không tách rời của thỏa thuận mua bán giữa Datvexekhach và người mua vé. Những nội dung nào chưa được quy định rõ trong văn bản này, hoặc có bất kỳ sự đối lập nào sẽ được áp dụng theo các quy định và pháp luật hiện hành có liên quan.

Quy trình giao dịch 

1. Cách thức mua vé và thanh toán trên Datvexekhach

Datvexekhach được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu mua vé xe trực tuyến, cung cấp đầy đủ thông tin các hãng xe và tuyến xe được khách hàng quan tâm, tư vấn nhiều lựa chọn dịch vụ vận chuyển hành khách phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Datvexekhach còn cung cấp cho khách hàng danh sách các điểm bán vé tin cậy với đầy đủ thông tin giá cả, chính sách hỗ trợ để khách hàng tham khảo, giúp khách hàng tránh gặp phải những trường hợp không mong muốn như mua vé không đảm bảo chất lượng, giá thành cao, hoặc một số vấn đề thường gặp khác

Khi có nhu cầu mua vé trên Datvexekhach, khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tìm kiếm tuyến xe khách hàng đang quan tâm bằng cách chọn nơi đi, nơi đến, ngày giờ đi trên Datvexekhach và nhấn vào nút Tìm vé xe.

Bước 2: Chọn chuyến xe, hãng xe, giá cả, thời điểm khởi hành phù hợp với nhu cầu đi và bấm vào nút Đặt vé.

Bước 3: Chọn tiếp vị trí ghế ngồi trên xe (những ghế màu trắng là ghế còn trống), sau đó bấm vào nút Tiếp tục.

Bước 4: Kế đến chọn tiếp Điểm đón – Điểm trả và chọn Tiếp tục.

Bước 5: Khai báo thông tin liên hệ, thông tin hành khách (trường hợp mua vé hộ người khác) và nhấn nút Đặt chỗ.

Ngay tại màn hình này, hệ thống sẽ hiển thị link Chính sách bảo mật thông tinQuy chế của Datvexekhach để cho khách hàng đọc hiểu, kiểm tra và xác nhận đồng ý bằng cách bấm Đặt chỗ trong trường hợp người mua muốn tiếp tục thực hiện việc mua vé.

Bước 6: Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán (bao gồm thanh toán online bằng thẻ ATM nội địa sử dụng Internet Banking của các Ngân hàng, thẻ Visa/MasterCard, Ví điện tử, tại các cửa hàng tiện lợi, …). Khách hàng nhập thêm Mã giảm giá (nếu có) để được giảm tiền vé đặt.

Ngay tại màn hình kiểm tra trước khi thanh toán này, hệ thống hiển thị link Chính sách bảo mật thanh toán để khách hàng đọc hiểu, kiểm tra và xác nhận đồng ý bằng cách bấm Thanh toán trong trường hợp khách hàng muốn tiếp tục thực hiện việc mua vé.

Sau khi khách hàng chọn xong hình thức thanh toán thì hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp sang trang thanh toán tương ứng để khách hàng thực hiện thanh toán tiền vé.

Bước 7: Sau khi thực hiện thanh toán thành công thì khách hàng sẽ nhận được 1 tin nhắn SMS và 1 email thông báo hành trình từ Datvexekhach để khách hàng kiểm tra và lưu giữ thông tin về chuyến đi, thời gian, mã vé (khách hàng cần phải cung cấp số điện thoại chính xác và giữ điện thoại luôn mở để tài xế/nhân viên nhà xe có thể liên lạc được).

Bước 8: Tùy vào mô hình hoạt động của hãng xe, khách hàng có thể sử dụng tin nhắn SMS hay email xác nhận của Datvexekhach để lên xe hoặc đổi sang vé giấy tại phòng vé của hãng xe đã chọn sử dụng dịch vụ (khách hàng yêu cầu Hãng xe cung cấp vé giấy hoặc hóa đơn tại phòng vé Nhà xe nếu có nhu cầu).

Bước 9:  Khách hàng có thể xem lại thông tin vé đã đặt như tên hãng xe, ngày, giờ, địa điểm khởi hành, mã vé, trạng thái thanh toán của vé và các thông tin liên hệ đến nhà xe hoặc hotline của Datvexekhach trong mục Quản lý vé. Các thông tin vé đã đặt được chia thành 03 nhóm bao gồm: Vé hiện tại, vé của chuyến đã đi và các vé đã hủy. Ngoài ra, khách hàng có thể quản lý thông tin vé đã đặt như hủy vé, thay đổi hình thức thanh toán và nhận tiền hoàn cho vé đã đặt, hoặc có thể đặt thêm vé khứ hồi. Trường hợp khách hàng cần hủy vé đã mua thì bấm vào nút Hủy vé hiển thị ở góc dưới bên phải của thông tin vé đặt, chọn lý do hủy và gửi yêu cầu hủy cho hệ thống xử lý. Sau khi hủy thành công thì khách hàng cũng nhận được 1 tin nhắn SMS và 1 email thông báo hủy hành trình từ Datvexekhach và hệ thống sẽ hoàn tiền về cho khách hàng.

2. Bảo đảm an toàn giao dịch

Datvexekhach xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

Quản lý thông tin của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách: Khi đã tham gia bán vé hoặc dịch vụ vận chuyển hành khách trên Datvexekhach, các hãng xe phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến các tuyến xe và các dịch vụ kèm theo và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Datvexekhach đưa vào dữ liệu quản lý. Đồng thời các dịch vụ đi kèm của hãng xe được đăng trên Datvexekhach là các dịch vụ đã được các hãng xe ký Hợp đồng hợp tác với các Nhà cung cấp.

Kiểm soát giao dịch của Datvexekhach: Tất cả các giao dịch sẽ được Datvexekhach đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của nhà cung cấp.

Kiểm soát thông qua phản hồi của Hành khách: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về hãng xe đến Ban quản lý của Datvexekhach. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Datvexekhach sẽ xác nhận lại thông tin. Trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, tùy theo mức độ, Datvexekhach sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Datvexekhach đều không được cho phép.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

3. Khuyến mãi và Giảm Giá

Chỉ được áp dụng tối đa 01 chương trình giảm giá/khuyến mãi hoặc 01 mã giảm giá/khuyến mãi cho một lần thanh toán đặt vé;

Bất kỳ khuyến mãi nào được đưa ra bởi Datvexekhach và/hoặc các đối tác của Datvexekhach có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước;

Mỗi khuyến mãi có thể có các điều khoản sử dụng riêng, hành khách có trách nhiệm tham khảo trang cung cấp khuyến mãi.

4. Xử lý khiếu nại

Khi có khiếu nại, hành khách cần thông báo trong thời gian 7 ngày kể từ ngày khởi hành.

Khiếu nại về hãng xe có thể gửi đến Ban quản lý Datvexekhach theo hướng dẫn chi tiết đăng ở mục Chính sách và quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Datvexekhach sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh, tùy theo mức độ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

 5. Quyền của Datvexekhach

Có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin liên quan đến các hãng xe, tuyến xe và các thông tin khác khi nhận được thông tin từ hãng xe hoặc phát hiện ra những thông tin mới có thể làm ảnh hưởng tới khách hàng cũng như uy tín của Datvexekhach;

Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp thông tin về hãng xe, các tuyến xe và các thông tin khác có liên quan trong trường hợp có cơ sở chứng minh các hãng xe cung cấp thông tin cho Datvexekhach không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên website Datvexekhach theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cũng như tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Datvexekhach. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Yêu cầu Hãng xe và/hoặc người cung cấp dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Thông tin về thương nhân, tổ chức

Tên thương nhân, tổ chức: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Datvexekhach

Tên giao dịch (nếu có): DATVEXEKHACH

Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức: Đào Việt Thắng

Địa chỉ: 8C Chữ Đồng Tử, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: Lầu 8,9, Tòa nhà CirCO, 222 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, HCM

Điện thoại:           

Email: bqt@datvexekhach.vn

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0315133726

Ngày cấp: 27/06/2018        

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

6. Quyền của hãng xe

Được khách hàng biết đến nhiều hơn trên kênh bán vé trực tuyến thông qua việc hợp tác kinh doanh với sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach;

Nhằm bảo vệ quyền lợi hãng xe, Ban quản lý Datvexekhach cung cấp cho các hãng xe những thông tin quan trọng cần biết trước khi Datvexekhach tiến hành bán vé của hãng xe;

Được biết những thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ mà hãng xe cung cấp cho khách hàng khi có sự đồng ý của Ban quản lý Datvexekhach.

7. Quyền của hành khách mua vé

Được hỗ trợ đặt mua được vé trực tuyến và tiết kiệm thời gian xếp hàng mua vé. Việc đặt mua vé trên Sàn Datvexekhach diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, khi khách chọn vé và xác nhận đặt mua thì hệ thống sẽ hiển thị cho hành khách thông tin vé bao gồm mã xác nhận thanh toán qua tin nhắn SMS và/hoặc email do hành khách cung cấp khi đặt vé;

Trường hợp không nhận được tin nhắn SMS/email xác nhận hoặc hủy vé vì bất cứ lý do nào, hành khách có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại. Thông tin gửi qua SMS/email có thể không được gửi hoặc đến chậm vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của Datvexekhach (như nhà mạng điện thoại, đường truyền internet);

Được quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường/bồi hoàn liên quan đến Dịch vụ của Hãng xe cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố; khi đó Datvexekhach luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho Khách hàng từ Hãng xe hoặc người cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn giữa các bên gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng.

Trong trường hợp không có chỗ cho hành khách mặc dù hành khách đã được xác nhận chỗ, vì bất cứ lý do nào (lịch khởi hành xe thay đổi, hủy chuyến, sự kiện bất khả kháng, vấn đề vận hành, …), hành khách được quyền lựa chọn 1 trong các lựa chọn sau:

 • Datvexekhach sắp xếp vận chuyển hành khách trên chuyến xe gần nhất còn chỗ mà không thu thêm phí;
 • Hoàn lại tiền vé cho hành khách đối với chuyến xe hành khách bị từ chối vận chuyển.

Có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch thương mại điện tử trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện cho Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Thông tin hỗ trợ hành khách: 

Ban quản lý Sàn thương mại điện tử Datvexekhach: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Datvexekhach.

Địa chỉ: Lầu 8-9 tòa nhà CirCO, 222 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại hotline:

Email: cs@datvexekhach.vn

8. Trách nhiệm của Datvexekhach, hãng xe và khách hàng

Trách nhiệm của Datvexekhach bao gồm:

Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử, theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach;

Lưu trữ thông tin đăng ký của các hãng xe tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

Hỗ trợ đăng tải và cập nhật các thông tin do hãng xe cung cấp để bán vé hoặc cung ứng dịch vụ khách hàng thông qua trang Datvexekhach; có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ;

Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt vé trên Datvexekhach cho phép khách hàng thực hiện đúng quy trình đặt vé, mua vé, hủy vé trực tuyến qua website;

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của hãng xe và thông tin cá nhân của người dùng;

Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn Datvexekhach; khi khách hàng mua vé và có phát sinh mâu thuẫn với hãng xe hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp thì Datvexekhach sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về hãng xe, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

Cung cấp thông tin hành khách đặt vé: tên, số điện thoại, ngày đi để hãng xe hoàn thành thủ tục nhận vé;

Thu tiền đúng biểu giá vé tuyến đường do Hãng xe cung cấp theo Hợp đồng đại lý;

Thông báo và hướng dẫn khách hàng đến địa điểm xe xuất phát trước 30 phút giờ xe khởi hành hoặc trước 30 phút giờ xe trung chuyển khách;

Duy trì hoạt động bình thường của Datvexekhach và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Datvexekhach. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì Datvexekhach không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Công bố công khai trên sàn Datvexekhach cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch được thực hiện qua Datvexekhach.

Công bố công khai trên sàn Datvexekhach chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật và không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Trách nhiệm của Datvexekhach không bao gồm:

Bất kỳ dữ liệu không chính xác nào được cung cấp bởi khách hàng khi đặt vé;

Bất kỳ sự chậm trễ nào về giờ giấc của hành khách;

Bất kỳ hành vi sai trái nào của hành khách;

Tổn thất hay thiệt hại về hành lý của hành khách (thuộc về trách nhiệm của Hãng xe vận chuyển);

Thông tin do hành khách cung cấp không thể liên lạc được;

Hành khách không chờ đợi ở đúng điểm khởi hành;

Bất kỳ thay đổi nào về số ghế do hãng xe thực hiện mà không thông qua Datvexekhach;

Trách nhiệm của các Hãng xe:

Phải chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định từ điều 30 đến điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ được công bố trên Datvexekhach.

Phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;

Bắt buộc phải tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Sàn Datvexekhach và có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ của mình đã được đăng lên trên Datvexekhach khi khách hàng đã đặt mua trực tuyến. Trong trường hợp Hãng xe không cung cấp dịch vụ hoặc không cung cấp dịch vụ được như nội dung đăng tin cho khách hàng mà không kịp thời thông báo lý do cho Ban quản lý Datvexekhach thì Datvexekhach sẽ chủ động liên hệ với Hãng xe để giải quyết đồng thời yêu cầu Hãng xe bồi thường cho Khách hàng và Datvexekhach những thiệt hại do Hãng xe gây ra;

Không phân biệt đối xử với khách hàng của Datvexekhach, không thu thêm phí và đảm bảo cung cấp dịch vụ theo như cam kết cho khách hàng Datvexekhach;

Phải có trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn, đảm bảo cho Datvexekhach đối với các chi phí phát sinh liên quan đến các vấn đề sau: (a) bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến một vi phạm pháp luật của Hãng xe; (b) bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng Datvexekhach liên quan đến dịch vụ do Hãng xe cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: khiếu nại về quảng cáo sai sự thật, khiếm khuyết dịch vụ, tai nạn, phân biệt đối xử khách hàng, không đón khách hàng.

Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach dưới mọi hình thức tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Datvexekhach.

Trách nhiệm của khách hàng:

Có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân để đảm bảo hoàn thành đơn hàng bao gồm: tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ.

Có mặt ít nhất 30 phút (đối với ngày lễ tết cần ra trước 60 phút) trước giờ khởi hành dự kiến, hoặc sớm hơn tùy theo quy định của Hãng xe;

Tại thời điểm lên xe, hành khách sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau đây, nếu không thì hành khách có thể bị từ chối cho lên xe:

 • Tin nhắn SMS vé hoặc email có thông tin về mã xác nhận thanh toán (hầu hết hãng xe đều chấp nhận hình thức này);
 • Một số hãng xe không chấp nhận các mã xác nhận thanh toán (thông tin chi tiết của các hãng xe này có trong phần đặt vé của Datvexekhach), hành khách vui lòng in thông tin vé đầy đủ ra giấy và mang theo;
 • Chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh như hộ chiếu, giấy phép lái xe…)

Khi đặt chỗ tại Datvexekhach, hành khách đã đồng ý cho phép Datvexekhach gọi điện, email, gửi tin SMS hoặc gửi thông báo để cung cấp thông tin hoặc lấy thông tin liên quan đến việc đặt chỗ của hành khách;

Khi hành khách đặt giữ chỗ tại Datvexekhach, Datvexekhach sẽ cố gắng đáp ứng vị trí chỗ theo yêu cầu của hành khách. Tuy nhiên, Datvexekhach không đảm bảo chắc chắn bất cứ vị trí nào trên xe. Datvexekhach bảo lưu quyền sắp xếp lại vị trí chỗ trên xe của hành khách vì lý do vấn đề về vận hành, an ninh, an toàn, sức khỏe, hay theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định của Quy chế hoạt động đang được đăng trên Datvexekhach để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

9. Quản lý thông tin xấu

Quy trình đăng tin giao dịch của Người bán (Hãng xe) tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Hãng xe và Datvexekhach và các quy chế/quy định áp dụng. Theo đó, sau khi 2 bên ký kết Hợp đồng với nhau thì Hãng xe hoặc Datvexekhach sẽ chuẩn bị thông tin gồm hình ảnh/nội dung của Dịch vụ do Hãng xe cung cấp và tiến hành đăng tải trên Datvexekhach theo quy định tại Hợp đồng và Quy chế này;

Các thông tin bán vé của Hãng xe phải được hiển thị đầy đủ, chính xác trên Datvexekhach, đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng dịch vụ. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Datvexekhach để được cập nhật trên Sàn;

Hãng xe chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Người dùng liên quan đến Dịch vụ do Hãng xe cung cấp trên Datvexekhach;

Người dùng không được lợi dụng dịch vụ của Datvexekhach vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Datvexekhach. Trong trường hợp vi phạm thì người truy cập đó phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

Người dùng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Datvexekhach cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Datvexekhach trong bản Quy chế này;

Người dùng không được tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Datvexekhach cũng như các hãng xe dưới mọi hình thức như cung cấp các thông tin xấu, thiếu tính khách quan, trung thực về Datvexekhach và các hãng xe.

10. Chính sách hủy vé

Để hủy vé, hành khách có thể:

Dùng số điện thoại hay email đã sử dụng để đặt vé và liên hệ cs@datvexekhach.vn hoặc gọi đến số điện thoại , cung cấp thông tin mã vé cùng với các thông tin khác theo hướng dẫn của tổng đài viên Datvexekhach, hoặc khách hàng có thể tự thao tác hủy vé trong phần Quản lý vé đã đặt theo hướng dẫn tại Bước 9 Khoản 1 – Cách thức mua vé và thanh toán trên Datvexekhach ở mục III Quy trình giao dịch.

Hạn chót cho việc hủy vé phụ thuộc vào thời điểm xe bắt đầu khởi hành ở đầu tuyến đường và không phụ thuộc vào thời gian hành khách lên xe. Ví dụ: Nếu xe bắt đầu khởi hành từ lúc 7:00 giờ và thời điểm hành khách lên xe là 12:00 giờ, hạn chót hủy vé được tính từ 7:00, không phải 12:00 giờ.

Chính sách hủy vé đối với vé đặt thông qua Datvexekhach

Chính sách hủy vé thay đổi theo từng hãng xe. Để biết chính sách hủy vé, vui lòng xem mục Chính sách hủy vé khi bạn chọn hãng xe trên Datvexekhach. Nếu vé đã được thanh toán, chính sách hủy vé sẽ được gửi cùng email xác nhận. Để tìm hiểu thêm thông tin về chính sách hủy vé, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của Datvexekhach qua email hoặc tổng đài để được giải đáp.

Chính Sách Hủy Vé chưa bao gồm phí chuyển khoản tiền lại cho quý khách.

Số tiền hoàn lại = Tổng tiền đã thanh toán – Phí hủy vé – Phí chuyển khoản (nếu có).

Phí hủy vé được áp dụng đối với giá vé gốc, không áp dụng cho giá vé sau khi đã giảm giá. Chi phí phạt hủy vé được trích từ tiền vé đã thanh toán hoặc giảm giá và phần tiền còn lại sẽ được hoàn trả.

Ví dụ:

Giá vé gốc là 200,000 VND.

Giá vé sau khi giảm giá là 150,000 VND

Chi phí phạt hủy được tính trên giá vé gốc. Chi phí hủy vé là 10% là 20.000 VND

→ Vậy số tiền hoàn trả sẽ là 150,000 – 20,000 = 130,000 VND.

11. Chính sách hoàn tiền

Tiền vé được hoàn trả trong các trường hợp hủy vé được chuyển vào tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, hoặc tài khoản ví mà hành khách sử dụng trong khi đặt vé.

Tất cả các khoản hoàn tiền được xử lý tự động khi huỷ vé. Ngân hàng của hành khách thông thường sẽ cần vài ngày làm việc để ghi có số tiền này vào tài khoản hay thẻ;

Trong trường hợp số tiền hoàn trả không được ghi có vào tài khoản của hành khách trong 14 ngày làm việc, hãy gửi email đến lienhe@datvexekhach.vn cùng với các chi tiết của vé. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết để giúp ghi có vào tài khoản hay thẻ của hành khách số tiền được hoàn trả;

Tiền sẽ không được hoàn lại trong trường hợp hành khách không có mặt tại điểm khởi hành đúng giờ;

Phí giao dịch hoặc phí giao vé sẽ không được hoàn trả trong trường hợp khách hàng tự yêu cầu hủy vé;

Trong trường hợp hãng xe hủy bỏ một chuyến xe hay dịch vụ, Datvexekhach sẽ cố gắng hỗ trợ hành khách tìm dịch vụ thay thế tùy thuộc vào các lựa chọn sẵn có. Trong trường hợp không có dịch vụ thay thế nào, Datvexekhach sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với hành khách đến mức hoàn trả lại số tiền mà hành khách đã thanh toán mua vé;

Các tiện ích như TV, điều hòa không khí, nước hoặc bất kỳ dịch vụ khác được đề cập trên Datvexekhach để giúp hành khách có đầy đủ thông tin hơn trước khi quyết định. Nếu có bất kỳ yêu cầu hoàn tiền, khiếu nại nào do thiếu sót các tiện ích này, hành khách cần phải giải quyết trực tiếp với hãng xe.

12. Quy chế vé cọc

Giá đặt cọc là khoản tiền cần thanh toán trước để giữ chỗ. Giá vé chính thức là giá vé bao gồm phần giá đặt cọc và phụ thu ngày cao điểm . Vào dịp Lễ, Tết hằng năm, khi nhà xe chưa có giá vé chính thức nhưng nhận đặt giữ chỗ thì Datvexekhach sẽ mở bán vé với giá đặt cọc. Giá vé chính thức và hướng dẫn thanh toán phụ thu sẽ được gửi cho hành khách đã đặt vé cọc qua SMS, email hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng của Datvexekhach sẽ thông báo trực tiếp với hành khách qua điện thoại ngay khi nhà xe có giá chính thức và cập nhật thông tin cho Datvexekhach.

Tuỳ thuộc vào từng nhà xe, quý khách có thể thanh toán phụ thu qua các hình thức sau:

 1. Thanh toán phụ thu online qua Datvexekhach.vn bằng thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB), thẻ ATM nội địa, qua các ứng dụng MoMo/ZaloPay, chuyển khoản ngân hàng. Giá vé chính thức và hướng dẫn thanh toán phụ thu sẽ được gửi cho quý khách qua SMS, email hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng của Datvexekhach sẽ thông báo trực tiếp với quý khách qua điện thoại.
 2. Đối với những nhà xe có hỗ trợ thu phụ thu, quý khách có thể đến văn phòng nhà xe xuất trình tin nhắn/email có thông tin vé cọc để thanh toán phụ thu trực tiếp với nhà xe.

Thời hạn thanh toán phụ thu sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng nhà xe. Sau khi nhận được thông báo về giá vé chính thức, hành khách cần thanh toán đúng hạn. Sau thời hạn thanh toán, vé cọc chưa thanh toán phần phụ thu có thể sẽ không được nhà xe cung cấp dịch vụ và không hoàn lại tiền cọc mà hành khách đã thanh toán trước đó

Ví dụ:

Ngày 20-11-2019 quý khách thực hiện mua vé dịp tết dương lịch Sài Gòn – Nha Trang của nhà xe Liên Hưng ngày 31-12-2019 chuyến 22h với mức giá cọc 200.000 đồng, chính sách của nhà xe là không huỷ đổi trả đối với vé cọc.

Ngày 20-12-2019 Datvexekhach nhận được thông tin nhà xe có giá chính thức tuyến Sài Gòn đi Nha Trang ngày 31-12-2019 chuyến 22h là 320.000 đồng. Thời hạn thanh toán phụ thu là trước 24h trước giờ khởi hành thông qua Datvexekhach.

Trước 24h ngày 30-12-2019 hành khách cần thực hiện thanh toán thành công khoản phụ thu thêm: 320.000 – 200.000 = 120.000 đồng

Sau 24h ngày 30-12-2019, hành khách chưa thực hiện thanh toán khoản phụ thu thì vé cọc của hành khách sẽ bị huỷ và không được hoàn trả tiền cọc

13. Chính sách bảo mật

Khách hàng không cần phải tạo tài khoản thành viên để giao dịch và/hoặc đặt dịch vụ trực tuyến tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach. Do đó, Datvexekhach chỉ thu thập thông tin cá nhân của người dùng trong trường hợp khách đặt vé trực tuyến và hệ thống sẽ hiển thị link Chính sách bảo mật thông tin và Quy chế của Datvexekhach tại thời điểm thu thập để người dùng đọc và xác nhận.

Nếu khách hàng không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân như mô tả trong Chính sách bảo mật, quý khách vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay truy cập Sàn giao dịch thương mại điện tử của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên Sàn giao dịch thương mại điện tử. Tùy theo tình hình thực tế, chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

14. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch 

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Datvexekhach cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho Ban quản lý Datvexekhach qua địa chỉ email: cs@datvexekhach.vn hoặc tổng đài hỗ trợ: . Datvexekhach sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các khách hàng tham gia Datvexekhach.

Ban quản lý Datvexekhach sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

15. Giao dịch không thành công

Một giao dịch thanh toán online có thể không được thực hiện thành công vì nhiều lý do, và tài khoản hay thẻ của hành khách có thể bị ghi nợ mà không có một vé tương ứng được tạo ra. Nếu số tiền bị khấu trừ từ tài khoản hay thẻ của bạn, hãy liên hệ với Tổng đài chăm sóc khách hàng của Datvexekhach hoặc liên hệ trực tiếp với Ngân hàng hoặc Nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử để tái xác nhận giao dịch không thành công trước khi tiến hành một giao dịch hay đặt chỗ mới.

Những giao dịch trong trường hợp này được hoàn trả lại cho khách hàng theo chính sách hoàn tiền quy định trong Quy chế của Datvexekhach.

 16. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Tranh chấp về vé đặt mua trực tuyến giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách.

Nếu có tranh chấp xảy ra trong việc xác nhận vé đặt mua trực tuyến giữa khách hàng và thương nhân để nhận dịch vụ, Datvexekhach sẽ cử đại điện tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp này. Bằng cách cung cấp những thông tin, chứng từ hoặc các tài liệu được lưu trữ có liên quan về việc khách hàng có hay không việc mua vé của Hãng xe thông qua Datvexekhach để giải quyết tranh chấp.

Nếu có cơ sở xác nhận vé xe khách hàng đang giữ là do Datvexekhach bán và đúng với tuyến đường, thời gian, địa điểm và các thông tin khác có liên quan thì thương nhân cung cấp dịch vụ không có quyền bác bỏ và phải cung cấp dịch vụ cho khách hành như đã cam kết. Nếu thương nhân không cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì Datvexekhach sẽ tham gia giải quyết bằng biện pháp thương lượng với thương nhân cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Nếu các bên không đi đến được một thống nhất chung và khách hàng vẫn không được cung cấp dịch vụ thì Datvexekhach cam kết sẽ hoàn lại số tiền bằng với giá trị tiền vé mà khách hàng đã phải chi trả. Thương nhân phải chịu trách nhiệm với Datvexekhach về việc không cung cấp dịch vụ như đã cam kết giữa các bên.

Nếu có thiệt hại xảy ra cho khách hàng do việc không cung cấp dịch vụ của thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách thì các bên bao gồm khách hàng, Datvexekhach, và thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách sẽ giải quyết bằng cách thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và đảm bảo những quyền lợi chính đáng của khách hàng. Nếu không đi đến được thống nhất chung thì sẽ đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nếu thương nhân có chứng cứ chứng minh vé xe đang tranh chấp là không đúng, không phù hợp thì có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng và Datvexekhach có trách nhiệm giải quyết vấn đề về tính xác thực của vé xe đang tranh chấp với khách hàng.

Các bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các bên sẽ thỏa thuận cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tranh chấp về chất lượng dịch vụ

Đối với trường hợp có tranh chấp xảy ra trong hoặc sau khi thương nhân cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng vui lòng đọc Chính sách và quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại để được hướng dẫn quy trình cụ thể và gửi khiếu nại trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của Datvexekhach. Khi nhận được khiếu nại của hành khách, bộ phận hỗ trợ khách hàng của Datvexekhach sẽ chuyển ngay khiếu nại đó đến Hãng xe bằng các phương thức nhanh nhất và yêu cầu giải quyết.

Thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách khi nhận được khiếu nại từ khách hàng hoặc phản hồi từ Datvexekhach về chất lượng dịch vụ và các tranh chấp khác có liên quan trong hoặc sau quá trình cung cấp dịch vụ, phải nhanh chóng xử lý, giải quyết và sử dụng các biện pháp cấp thiết nếu thấy cần thiết để đảm bảo thiệt hại tối thiểu xảy ra đối với khách hàng.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ trên Datvexekhach

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên Datvexekhach để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

Datvexekhach sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết các khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ trên Sàn Datvexekhach. Nếu những nỗ lực đó thất bại, khách hàng phải đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại, tranh chấp của khách hàng đối với Datvexekhach hoặc thương nhân đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và tổng trách nhiệm của Datvexekhach đối với mỗi khách hàng không vượt quá số tiền mà Datvexekhach thu được từ khách hàng đó đối với vụ việc có liên quan đến khiếu nại của khách hàng.

Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch

Trong quá trình mua vé xe khách trên Datvexekhach, nếu có bất kỳ sự cố nào trong quá trình đặt vé, xác nhận thông tin vé hoặc thanh toán. Khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của Datvexekhach để được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho Datvexekhach qua địa chỉ email: cs@datvexekhach.vn hoặc tổng đài hỗ trợ: . Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các khách hàng tham gia Datvexekhach.

Các tranh chấp khác trong quá trình giao dịch

Khi có bất kỳ tranh chấp nào khác phát sinh trong quá trình giao dịch trên Datvexekhach, Datvexekhach và các bên có liên quan như thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán và Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ cử đại diện tham gia vào quá trình giải quyết.

17. Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Datvexekhach (bao gồm website Datvexekhach.vn và ứng dụng di động Datvexekhach) giữa hãng xe và hành khách sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trong trường hợp không tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Quy chế của Datvexekhach có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website http://datvexekhach.vn

Nội dung văn bản này có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế theo thời gian nhằm đảm bảo mục đích và hoạt động của Datvexekhach. Các nội dung sửa đổi, thay thế sẽ có hiệu lực trong vòng 03 (ba) ngày từ ngày thông báo. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các nội dung sửa đổi, bổ sung và thay thế được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các khách hàng đã chấp nhận. Địa chỉ liên lạc chính thức của Datvexekhach:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Datvexekhach 

Địa chỉ: Lầu 8-9 tòa nhà CirCO, 222 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:

Email: cs@datvexekhach.vn

Cam kết của Datvexekhach dành cho khách hàng

Mọi thông tin mà khách hàng cung cấp trong suốt quá trình đặt vé sẽ được bảo mật tuyệt đối, không chuyển giao cho bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Datvexekhach sẽ có biện pháp xử lý khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh từ khách hàng khi mua vé và có phát sinh mâu thuẫn với hãng xe. Datvexekhach sẽ tích cực hỗ trợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Giá vé của khách hàng sẽ được thu đúng theo biểu giá tuyến đường do nhà xe cung cấp.

Trong trường hợp có bất cứ sự cố nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ như nhà xe hủy chuyến, nhà xe không có thông tin khách,… Datvexekhach sẽ cố gắng hỗ trợ khách hàng tìm dịch vụ thay thế tùy thuộc vào các lựa chọn sẵn có. Trong trường hợp không có dịch vụ thay thế nào, Datvexekhach cam kết sẽ có chính sách bồi hoàn thỏa đáng, và sẽ được điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể.

Datvexekhach cam kết hoàn đến 150% giá trị thanh toán đối với trường hợp khách hàng không có vé để di chuyển

Các trường hợp không có vé

 • Khách hàng đã thanh toán vé nhưng hãng xe hết vé, hoặc khách đã thanh toán nhưng đến ngày đi không có vé – Datvexekhach và nhà xe phải tìm được chuyến xe khác cho khách trong vòng 18h (sớm hơn hoặc muộn hơn) so với giờ khởi hành của chuyến ban đầu thì mới tính là có vé. Trường hợp tìm được chuyến khác nhưng nằm ngoài khung 18h thì cũng coi như không có vé.
 • Khách hàng đã đặt vé và thanh toán nhưng xe không đón – Datvexekhach và hãng xe không tìm được xe khác để đón khách.
 • Hãng xe hủy chuyến (trừ các lý do bất khả kháng)- Datvexekhach không tìm được xe khác phù hợp để khách di chuyển.

Chính sách hoàn 150% giá trị thanh toán sẽ áp dụng cho khách hàng đã thanh toán trước tiền vé tại Datvexekhach, chưa hỗ trợ cho các khách thanh toán sau (thanh toán tại nhà xe hoặc thanh toán khi lên xe).

Chính sách hoàn 150% so với số tiền thực tế mà khách đã thanh toán (không bồi hoàn phần khuyến mãi/giảm giá); phần hoàn lại bao gồm 100% số tiền khách thanh toán tiền vé và voucher giảm giá 50% (tính trên số tiền vé thực tế mà khách đã thanh toán) cho lần đặt vé tiếp theo. Voucher thông thường sẽ có hạn sử dụng là 2 tháng, tuy nhiên trong một vài trường hợp đặc biệt, Datvexekhach có thể thay đổi thời hạn sử dụng cho phù hợp.

Những trường hợp chưa được xem là không có vé

 • Hãng xe chưa hỗ trợ xuất vé giấy hoặc hóa đơn VAT.
 • Datvexekhach hoặc hãng xe tìm được xe khác để khách di chuyển nhưng chưa đúng vị trí giường/ghế khách đã đặt trước đó.
 • Datvexekhach hoặc hãng xe tìm được xe khác hỗ trợ nhưng chưa đúng giờ/loại xe/thương hiệu xe.
 • Một số sự cố phải thanh toán thêm tiền vé (khách đã thanh toán đủ tiền vé nhưng lên xe tài xế báo phải thanh toán thêm).
 • Nhà xe hủy chuyến do các sự kiện bất khả kháng như: động đất, sóng thần, sạt lở, lũ lụt, giông bão, dịch bệnh, chiến tranh, đình công,…

Datvexekhach sẽ chưa hỗ trợ hoàn 150% giá trị thanh toán ở những trường hợp này. Tuy nhiên, Datvexekhach sẽ có những chính sách khác hỗ trợ khách hàng khi xảy ra những sự cố không mong muốn.

Datvexekhach chưa hỗ trợ hoàn 150% giá trị thanh toán trong trường hợp lý do từ hành khách

 • Khách hàng đặt vé nhầm thông tin.
 • Tài xế, nhà xe không liên hệ được khách theo thông tin đã đăng ký vé dẫn đến không đón khách được.
 • Khách hàng ra bến xe hoặc vị trí chờ xe trễ hơn thời gian dự kiến mà Datvexekhach thông báo.
 • Khách hàng mang theo hành lý cồng kềnh, vượt quá tải trọng mà không thông báo trước hoặc làm trái quy định của nhà xe dẫn đến hãng xe từ chối phục vụ (hành lý có mùi, động vật, hàng hóa cồng kềnh,…).

 

Datvexekhach.vn – Nền tảng kết nối người dùng và nhà xe

Tải ngay App Datvexekhach để nhận thông báo các chương trình khuyến mãi trong tháng

 Quy chế giá rẻ
1900 6786
Giảm giá: 1% - Giảm giá: 2% - Giảm giá: 3% - Giảm giá: 4% - Giảm giá: 5% - Giảm giá: 6% - Giảm giá: 7% - Giảm giá: 8% - Giảm giá: 9% - Giảm giá: 10% - Giảm giá: 11% - Giảm giá: 12% - Giảm giá: 13% - Giảm giá: 14% - Giảm giá: 15% - Giảm giá: 16% - Giảm giá: 17% - Giảm giá: 18% - Giảm giá: 19% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 21% - Giảm giá: 22% - Giảm giá: 23% - Giảm giá: 24% - Giảm giá: 25% - Giảm giá: 26% - Giảm giá: 27% - Giảm giá: 28% - Giảm giá: 29% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 31% - Giảm giá: 32% - Giảm giá: 33% - Giảm giá: 34% - Giảm giá: 35% - Giảm giá: 36% - Giảm giá: 37% - Giảm giá: 38% - Giảm giá: 39% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 41% - Giảm giá: 42% - Giảm giá: 43% - Giảm giá: 44% - Giảm giá: 45% - Giảm giá: 46% - Giảm giá: 47% - Giảm giá: 48% - Giảm giá: 49% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 51% - Giảm giá: 52% - Giảm giá: 53% - Giảm giá: 54% - Giảm giá: 55% - Giảm giá: 56% - Giảm giá: 57% - Giảm giá: 58% - Giảm giá: 59% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 61% - Giảm giá: 62% - Giảm giá: 63% - Giảm giá: 64% - Giảm giá: 65% - Giảm giá: 66% - Giảm giá: 67% - Giảm giá: 68% - Giảm giá: 69% -